Badania termowizyjne- na czym to polega?


Termowizje rozdzielni elektrycznych – Czym to jest?
Badania termowizją rozdzielni elektrycznych jest skuteczną metodą ułatwiającą proces analizowania rozdzielni momencie użytkowania. Za cel ma analizowanie tendencji wzrostowej temperatur w przewodach elektrycznych, jak również w większości znajdujących się w środku części elektromagnetycznych w stosunku do aktualnej odnotowanej temperatury w narzędziu. Jest ona najskuteczniejszą metodą diagnozowania, znajdzie wszelakie zwarcia oraz błędy, które zignorowane stwarzają ryzyko zagrożenia wybuchem pożaru.

Co nam dadzą badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych?
Przegląd wszystkich problemów, mikrouszkodzeń,
możliwość ciągłego kontrolowania jakości urządzeń,
odnajdywanie złączeń nagrzewających się do zbyt wielkich temperatur,

W skupiskach gdzie zbierają się większe ilości ludzi takie jak fabryki zapewniające prace społeczeństwu, w blokach, apartamentowcach, galeriach handlowych, z uwagi na zabezpieczenie i nienarażanie życia, przynajmniej raz do roku powinna zostać zapewniona kontrola, przez instytucję uprawnioną do takich działań. Mnóstwo firm ubezpieczeniowych przy przyznawaniu ubezpieczenia wymaga raportu kontrolnego badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych. Wspomniany raport jest często elementem zapewniającym obniżkę wysokości składki z firmą ubezpieczeniową.
Kontrole powinna przeprowadzać osoba uprawniona i doświadczona. Urządzenie które jest niezbędne do wykonywania badania to kamera termowizyjna odpowiedniej rozdzielczości. Badania wykonywane są bez dotykania maszyn oraz po odpowiednim oddaleniu się. Podczas kontroli szczególnej analizie poddawane są miejsca przepływu, złączenia i przekaźniki. Analizie poddawane zostaje również okablowanie elektryczne, a w szczególności ich miejsca, gdzie nie ma styku.
Raport po dokonanej analizie powinien zawierać budynek oraz datę w którym została wykonana kontrola, dane kontaktowe usługobiorcy i osoby zlecającej badanie, dokumentacja w postaci fotografii i szczegółowy opis badania.