Bezpieczeństwo i higiena pracy najważniejsze


Każdy zawód niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Choć wiadomo, że niektóre zawody są o wiele niebezpieczniejsze od innych, jak na przykład zawód elektryka, kierowcy zawodowego, górnika, hutnika i jeszcze wielu innych. Lecz wykonując każdy rodzaj pracy można ulec jakiemuś wypadkowi a zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy są nie doinformowani i nie wiedzą co może im grozić, gdy nie będą znać zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólnie w każdym zawodzie trzeba respektować założenia kodeksy pracy i dobrze, że istnieje nad zakładem pracy i pracownikami nadzór bhp. Pracodawca ma obowiązek skierowania pracowników na szkolenie z zakresy bhp i po ukończonym kursie powinien wyegzekwować stosowne zaświadczenie świadczące o zakończeniu szkolenia, czyli taki pewien rodzaj świadectwa mówiącego o tym, że pracownik został przeszkolony i ma świadomość tego, jak należy zachować się w zakładzie pracy, aby była ona bezpieczna dla niego i dla otoczenia. Bo nie ma pracy zupełnie bezpiecznej, kto myśli inaczej, to jest w błędzie.